Mi a virágenergetikaVirágenergetika: az a változást előidéző folyamat, ami a virágok hatására a környezetben létre jön.

Hogyan energetizálják a virágok az emberi szervezetet

A növények magukba fogadják a napfény energiáját, vizet, széndioxidot, oxigént, különféle tápanyagokat és ásványi anyagokat. Ezeket sajátos működési rendszerükön belül átalakítják és élővé, dinamikussá teszik, miközben felépítik velük a testüket. Genetikai különbözőségük folytán más-más anyagokat szintén más módon építenek be a szervezetükbe, miközben a felvett fényenergiát is eltérően hasznosítják.

A növényben lezajló belső transzformációs folyamatok rejtettek, azonban a virágjuk révén feltárják magukból ezeknek az energiaátalakulásoknak a rejtett világát. A virág által a növény belső titkai tárulnak az érzékeink elé.

A belső energetikai folyamatok és a külső szemlélőre gyakorolt hatás között természetes megfelelés van. A gyümölcsök közül is azokat érezzük jó ízűnek, gusztusosnak, melyek hasznos tápanyagokkal szolgálnak számunkra. Hasonlóan, a virágok közül is azok felé fordulunk pozitív érzülettel, melyek által megnyilatkoztatott energetikai folyamatok megfelelésben vannak a mi igényeink szerinti energiaáramlásokkal. A felébredő szimpátia érzése mindig a jelen lévő kedvező, harmonikus energetikai viszonyokra hívja fel a figyelmet, legyen szó akár emberekről, akár virágokról.

Az ember rendelkezik azzal a képességgel, hogy ráérez a külsőleg megnyilatkozó jellegzetességek mögött ható energiák minőségére, intenzitására. Ez a csodás képességünk annak az eredménye, hogy együtt fejlődtünk a környező világgal, annak a lényeivel, ennek során pedig természetes módon kirostálódtak azok az attitűdök, melyek nem feleltek meg a harmónia törvényeinek.

Az emberi testben is számos átalakító folyamat működik szakadatlanul, melynek mozgatója az energia, melyet a külvilágból a tápanyagok, a víz, a levegő és a fény révén magunkhoz veszünk. Érzékszerveinken keresztül pedig folyamatosan befogadjuk a külvilágban zajló folyamatok lenyomatait. Az érzékszervi információk feldolgozása során harmonikus mintázatokat keresünk, olyanokat, melyek a belső fizikai, lelki energiaáramlással összhangban vannak. Így alakulnak ki s adott esetben változnak bennünk különféle tónusú érzetek, érzések a befogadott ingerek hatására. Ezért van tehát az, hogy mindig valami fontos, karakterisztikus belső jellemzőnkre következtethetünk a virágokhoz való viszonyunk alapján.